Regeneratie

Regeneratieve landbouw is een oud begrip wat nu opnieuw volop in onderzoek is. Daarom gaan wij in samenwerking met organisaties en gemeenschappen kijken wat voor impact deze manier van landbouw heeft op de natuur, het voedselsysteem en lokale gemeenschappen.

Wij geloven dat regeneratieve landbouw een positieve impact maakt. Dat wil zeggen dat we meer leven creëren dan vernietigen in de tuin. Dit doen we onder andere door jaarlijks plantaardige compost aan te brengen, de grond onbewerkt te laten, geen pesticiden te gebruiken en meer leven te creëren rondom de tuin. 

Voedselbos

Wat is nou eigenlijk een voedselbos?

Wat is een voedselbos

De Green Deal Voedselbossen, bestaande uit overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen, zorgt voor nieuwe wet- en regelgeving, onderzoek en educatie om meer voedselbossen in Nederland te creëren. Zij hebben de volgende definitie aan een voedselbos gegeven:

"Een voedselbos is door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed) voor de mens als voedsel dienen. Voedselbossen zijn multifunctionele systemen, waarin de productie van voedsel zich laat combineren met educatie en recreatie. 

Met aanwezigheid van:

  • een kruinlaag van hogere bomen;
  • minimaal drie van de andere niches of vegetatielagen van respectievelijk lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven."

Voordelen van een voedselbos

Wat zijn de voordelen van een voedselbos? En waarom hebben we meer voedselbossen nodig?

Wouter van Eck heeft in 2009 het oudste voedselbos van Nederland aangelegd in Groesbeek, voedselbos Ketelbroek. Hij legt in de podcast Werken aan goed voedsel uit wat de grootste vijf kwaliteiten zijn van een voedselbos.

"Een voedselbos heeft minimaal vijf kwaliteiten die we allemaal nodig hebben deze eeuw. 

Een voedselbos:

  • legt CO2 vast in plaats van het uit te stoten;
  • legt stikstofverbindingen vast in plaats van het uit te stoten;
  • houdt water vast in plaats van te verdrogen;
  • laat natuur terugkeren in leeg geslagen, kale, stille landschappen;
  • is een landbouwmethode waar voedsel groeit."

Een voedselbos voor de lange termijn

Waar een voedselbos begint met kleine sprieten uit de grond, is ondergronds een bodemleven aan het groeien. Na vijf jaar komt het bos echt op gang. Bomen worden groter en er is meer te oogsten. Ook de CO2-opslag begint dan zich te ontwikkelen.

Een voedselbos is een lange termijnoplossing en heeft tijd nodig om op te bouwen. Na tien jaar is een voedselbos uitgegroeid tot een jong bos wat een grote oogst opbrengt. (Voedsel uit het bos)