Eenmalige bijdrage
stichting Onze Groenteboer

Wil jij je Stichting Onze Groenteboer steunen door een eenmalige bijdrage te doen en hiermee een positieve bijdrage willen leveren aan onze missie?

Door middel van een bijdrage steun jij onze activiteiten zodat we een positieve impact kunnen maken op het voedselsysteem binnen Europa.

Onze doelen

Stichting Onze Groenteboer organiseert, begeleidt en ondersteunt regeneratieve landbouw binnen Europa als bijdrage aan een sociaal en gezond voedselsysteem.

Ons doel is om 10 regeneratieve landbouwprojecten te starten in 2024, zoals bijvoorbeeld voedselbossen, regeneratieve tuinen en syntropische landbouwprojecten. Op deze manier willen we bijdragen aan een lokaal en gezond voedselsysteem voor mens- en niet-mensnatuur.

We doen dit dit door:

  • te zorgen voor financiering, ontwerp en advies voor het ontwikkelen van nieuwe regeneratieve landbouwprojecten;
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden;
  • het werven van fondsen, donaties, crowdfunding en subsidies;
  • door bewustwording te creëren rondom regeneratieve landbouw landbouw door online en offline campagnes te organiseren;
  • het inrichten van werkgroepen en commissies;
  • het verrichten van verdere handelen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.


Doe een eenmalige bijdrage via rekeningnummer:

NL14 TRIO 0320 5972 02 t.n.v. Onze Groenteboer

Wil je kiezen voor een maandelijkse bijdrage? Dat is mogelijk via deze link

Beleidsplan Stichting Onze Groenteboer